Samtalens fire maksimer

Den gode samtale overholder fire regler, kaldet maksimer:

  1. Kvalitetsmaksimet – vi forventer sandheden, når vi taler sammen
  2. Kvantitetsmaksimet – vi forventer at få nye, friske oplysninger, og i en passende mængde, så vi ikke føler os overvældede
  3. Beretningsmaksimet – vi forventer relevans og logisk flow
  4. Høflighedsmaksimet – vi forventer at taleren gør det kort, net og utvetydigt.
 To danske jødiske mænd i samtale. Padborg Station. Fra Frihedsmuseets fotoarkiv

Disse maksimer er udtænkt af den britiske filosof Paul Grice (1913-88), der især beskæftigede sig med talehandlinger og mening i kommunikation. Hans arbejde er blevet udbygget, så nogle vil også gerne have tilføjet Turskiftemaksimet, da en sam-tale er mellem to eller flere som skal tale på tur. 

Jeg var stærkt begejstret for at få disse fire punkter serveret, fordi de forklarer hvorfor det er så svært at snakke med sindssyge, demente eller tech support. De overholder nemlig ikke de, indtil nu, uskrevne regler for en god samtale, noget vi alle genkender fra samtalepartnere der netop brød reglerne, og snakkede uhæmmet, kedeligt og ustruktureret på os (og dårligt lod os komme til).